Τεχνική υποστήριξη

● σχεδιασμός ροής της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών με το site?

● Προμήθεια εξοπλισμού θεμέλιο σχέδιο και συνέπεια παράμετρος εξοπλισμό?

● Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την τροποποίηση εφαρμογή του εξοπλισμού?

● τιμή κόστους για την τεχνολογία ενημέρωση?

● Η μακροχρόνια τεχνικής υποστήριξης για την επίλυση των δυσκολιών.