Ტექნიკური მხარდაჭერა

● Supply პროცესი ნაკადის დიზაინი ეფუძნება საიტზე;

● მიწოდება აღჭურვილობა ფონდი ნახაზი და დასკვნა აღჭურვის პარამეტრი;

● მიწოდება ტექნიკური მხარდაჭერა შეცვლის აღჭურვილობა განცხადება;

● თვითღირებულების განახლებაზე ტექნოლოგიები;

● გრძელვადიანი ტექნოლოგია მხარდაჭერა გადაჭრის სირთულეები.