Техничка поддршка

дизајн ● снабдување процесот на проток врз основа на самото место;

● Набавка основа опрема цртање и последица параметар опремување;

● техничка поддршка на снабдување за да се модифицира апликацијата опрема;

● цена на чинење за ажурирање технологија;

● Долгорочни технологија поддршка за решавање на проблеми.