Техникийн дэмжлэг

газар дээр нь тулгуурлан ● хангамжийн үйл явц нь урсгалын загвар;

● хангамж тоног төхөөрөмж суурь зураг, ханы Сурга параметр;

тоног төхөөрөмж програмыг өөрчлөх нь ● хангамж, техникийн дэмжлэг үзүүлэх;

шинэчлэх технологийн ● зардал үнэ;

бэрхшээлийг шийдвэрлэх ● Урт хугацааны технологийн дэмжлэг үзүүлэх.