การสนับสนุนทางเทคนิค

●ออกแบบซัพพลายไหลของกระบวนการขึ้นอยู่กับเว็บไซต์;

●ซัพพลายวาดภาพมูลนิธิอุปกรณ์และพารามิเตอร์อุปกรณ์ควันหลง;

●การสนับสนุนทางเทคนิคซัพพลายสำหรับการปรับเปลี่ยนการประยุกต์ใช้อุปกรณ์

●ราคาค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงเทคโนโลยี;

ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี●ระยะยาวในการแก้ปัญหาความยากลำบาก